De Steelconcept-site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Steelconcept kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleed.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Dit geldt tevens voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de websites of informatie waarnaar door ons wordt verwezen.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van de ontwerper) onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites of doeleinden. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de eigenaar van deze website.
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Steelconcept: info@steelconcept.nl